چفیه ی بسیج

چفیه ی بسیج

چفیه چیست ابزار سنگرهای ما

باند زخم و سفره دلهای ما
هم عرقچین هم کمربند هم طناب
شال گردن هم کلاه و رختخواب
کوله پشتی سفره و دستمال دست
نام چفیه برعدو چون ضرب شست
گاه سجاده گهی همچون کفن
در میان کوه و صحرا و دمن
هم نمادی زان بسیجیهای شیر
هم تبرک از زعیم خوش ضمیر
گاه جنگ و در درون سنگرا
یاور رزمندگان در هر سرا
چون نمادی از بسیجی در مصاف
دشمنان از دیدنش پا در غلاف
چفیه یار و یاور رزمندگان
گاه بیداری و خواب و هرمکان
چفیه امروز یاد جبهه کرده ام
بی تو و یاران همیشه خسته ام
چونکه زخمی میشدم یارم بدی
یاوری آماده در کارم بدی
چفیه یاد جبهه و حالش بخیر
وصف آن چون میکنیم یادش بخیر
یادگار جبهه و شبهای جنگ
زخمها داری تو از تیرو تفنگ
مثنوی هایی زجنگ و جبهه را
ضبط داری در درون خود چها
هر کسی لایق بباشد گردنش
یار گردی در حیات ومردنش
چفیه لایق بر خداجویان هست
کامشان از گوهر دادار مست
اینچنین چیزی زجنت آمده است
یارو همرا ه بسیجی ها شده ست
دوست دارم گردنم باشد یکی
زانکه رهبر گردنش بوده بسی
تا تبرک جویم از بوی و برش
روحم عطرافشان شود از دامنش
چفیه برگی از درختان بهشت
هدیه حق بر تبار به سرشت
حامدا از حق بخواه عمر بقا
بهر رهبر چفیه دار عصر ما

حامد اسعدی سقز

منبع: کتاب آیینه انقلاب (بسج مداحان)

این مطلب را به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.