آباژور های نمکی

 • آباژور نمکی ضریح امام حسین(ع)
  0 out of 5

  آباژور نمکی السلام علیک یا اباعبدالله

  ارسال محصولات دسته آبژورهای نمکی بین 8 الی 10 روز کاری زمان میبرد.
  به دلیل طبیعی بودن سنگ ها تغییراتی در شکل ظاهری و اندازه سنگها نسبت به آنچه در تصویر میبینید رخ خواهد داد.
  این محصول با عکس های سفارشی شما نیز تولید میگردد.
  شکل سنگ های قلبی مخصوص عکس هایی میباشد که طرح قابلیت اجرا شدن در آن را داشته باشد.
  کد:F10

  170,000 ریال450,000 ریال
 • آباژور نمکی بین الحرمین
  0 out of 5

  آباژور نمکی بین الحرمین

  ارسال محصولات دسته آبژورهای نمکی بین 8 الی 10 روز کاری زمان میبرد.
  به دلیل طبیعی بودن سنگ ها تغییراتی در شکل ظاهری و اندازه سنگها نسبت به آنچه در تصویر میبینید رخ خواهد داد.
  این محصول با عکس های سفارشی شما نیز تولید میگردد.
  شکل سنگ های قلبی مخصوص عکس هایی میباشد که طرح قابلیت اجرا شدن در آن را داشته باشد.
  کد:F11

  170,000 ریال450,000 ریال
 • آباژور نمکی شهید مطهری
  0 out of 5

  آباژور نمکی شهید مرتضی مطهری

  ارسال محصولات دسته آبژورهای نمکی بین 8 الی 10 روز کاری زمان میبرد.
  به دلیل طبیعی بودن سنگ ها تغییراتی در شکل ظاهری و اندازه سنگها نسبت به آنچه در تصویر میبینید رخ خواهد داد.
  این محصول با عکس های سفارشی شما نیز تولید میگردد.
  شکل سنگ های قلبی مخصوص عکس هایی میباشد که طرح قابلیت اجرا شدن در آن را داشته باشد.
  کد:B16

  170,000 ریال450,000 ریال
 • آباژور نمکی چهارقل
  0 out of 5

  آباژور نمکی قل هوالله احد

  ارسال محصولات دسته آبژورهای نمکی بین 8 الی 10 روز کاری زمان میبرد.
  به دلیل طبیعی بودن سنگ ها تغییراتی در شکل ظاهری و اندازه سنگها نسبت به آنچه در تصویر میبینید رخ خواهد داد.
  این محصول با عکس های سفارشی شما نیز تولید میگردد.
  شکل سنگ های قلبی مخصوص عکس هایی میباشد که طرح قابلیت اجرا شدن در آن را داشته باشد.
  کد: a05

  170,000 ریال450,000 ریال
 • 0 out of 5

  آباژور نمکی دکتر بهشتی

  ارسال محصولات دسته آبژورهای نمکی بین 8 الی 10 روز کاری زمان میبرد.
  به دلیل طبیعی بودن سنگ ها تغییراتی در شکل ظاهری و اندازه سنگها نسبت به آنچه در تصویر میبینید رخ خواهد داد.
  این محصول با عکس های سفارشی شما نیز تولید میگردد.
  شکل سنگ های قلبی مخصوص عکس هایی میباشد که طرح قابلیت اجرا شدن در آن را داشته باشد.
  کد:B15

  170,000 ریال450,000 ریال
 • آباژور نمکی چهارقل
  0 out of 5

  آباژور نمکی چهار قل

  ارسال محصولات دسته آبژورهای نمکی بین 8 الی 10 روز کاری زمان میبرد.
  به دلیل طبیعی بودن سنگ ها تغییراتی در شکل ظاهری و اندازه سنگها نسبت به آنچه در تصویر میبینید رخ خواهد داد.
  این محصول با عکس های سفارشی شما نیز تولید میگردد.
  شکل سنگ های قلبی مخصوص عکس هایی میباشد که طرح قابلیت اجرا شدن در آن را داشته باشد.
  کد: a06

  170,000 ریال450,000 ریال
 • آباژور نمکی الحمدلله
  0 out of 5

  آباژور نمکی الحمدالله

  ارسال محصولات دسته آبژورهای نمکی بین 8 الی 10 روز کاری زمان میبرد.
  به دلیل طبیعی بودن سنگ ها تغییراتی در شکل ظاهری و اندازه سنگها نسبت به آنچه در تصویر میبینید رخ خواهد داد.
  این محصول با عکس های سفارشی شما نیز تولید میگردد.
  شکل سنگ های قلبی مخصوص عکس هایی میباشد که طرح قابلیت اجرا شدن در آن را داشته باشد.
  کد: a07

  170,000 ریال450,000 ریال
 • آباژور نمکی لا حول و لا
  0 out of 5

  آباژور نمکی لاحول و لا قوة الا بالله

  ارسال محصولات دسته آبژورهای نمکی بین 8 الی 10 روز کاری زمان میبرد.
  به دلیل طبیعی بودن سنگ ها تغییراتی در شکل ظاهری و اندازه سنگها نسبت به آنچه در تصویر میبینید رخ خواهد داد.
  این محصول با عکس های سفارشی شما نیز تولید میگردد.
  شکل سنگ های قلبی مخصوص عکس هایی میباشد که طرح قابلیت اجرا شدن در آن را داشته باشد.
  کد: a08

  170,000 ریال450,000 ریال
 • آباژور نمکی بسم الله
  0 out of 5

  آباژور نمکی بسم الله

  ارسال محصولات دسته آبژورهای نمکی بین 8 الی 10 روز کاری زمان میبرد.
  به دلیل طبیعی بودن سنگ ها تغییراتی در شکل ظاهری و اندازه سنگها نسبت به آنچه در تصویر میبینید رخ خواهد داد.
  این محصول با عکس های سفارشی شما نیز تولید میگردد.
  شکل سنگ های قلبی مخصوص عکس هایی میباشد که طرح قابلیت اجرا شدن در آن را داشته باشد.
  کد: a09

  170,000 ریال450,000 ریال
 • آباژور نمکی صلوات
  0 out of 5

  آباژور نمکی صلوات

  ارسال محصولات دسته آبژورهای نمکی بین 8 الی 10 روز کاری زمان میبرد.
  به دلیل طبیعی بودن سنگ ها تغییراتی در شکل ظاهری و اندازه سنگها نسبت به آنچه در تصویر میبینید رخ خواهد داد.
  این محصول با عکس های سفارشی شما نیز تولید میگردد.
  شکل سنگ های قلبی مخصوص عکس هایی میباشد که طرح قابلیت اجرا شدن در آن را داشته باشد.
  کد: A10

  170,000 ریال450,000 ریال
 • آباژور نمکی توکل علی الله
  0 out of 5

  آباژور نمکی توکل علی الله

  ارسال محصولات دسته آبژورهای نمکی بین 8 الی 10 روز کاری زمان میبرد.
  به دلیل طبیعی بودن سنگ ها تغییراتی در شکل ظاهری و اندازه سنگها نسبت به آنچه در تصویر میبینید رخ خواهد داد.
  این محصول با عکس های سفارشی شما نیز تولید میگردد.
  شکل سنگ های قلبی مخصوص عکس هایی میباشد که طرح قابلیت اجرا شدن در آن را داشته باشد.
  کد: a11

  170,000 ریال450,000 ریال
 • آباژور نمکی اللهم کن لولیک
  0 out of 5

  آباژور نمکی دعای فرج

  کد: a12

  170,000 ریال450,000 ریال