نمایشگاه

 • 0 out of 5

  محیط زیست در اسلام

  پوستر ها به صورت چاپ شده لمینت,در ابعاد 50*70 عرضه میگردد و در صورت تمایل اندازه و جنس چاپ به صورت سفارشی خواهد بود.

  در تمام پوستر ها نام کانون فرهنگی صبح آدینه قید شده است که با قیمتی متفاوت (بصورت سفارشی) برای اداره ها,مدارس و … با نام اختصاری از طرف خود مشتری چاپ خواهد شد.

  3,000,000 ریال
 • 0 out of 5

  ۱۷ دقیقه تا خدا

  قیمت چاپ نمایشگاه بر روی تخته شاسی : 945000 تومان

  آیا 17 رکعت 1 دقیقه ای برای بندگی در مقابل این نعمات بی شمار خدا زمان زیادیست.

  پوستر ها به صورت چاپ شده لمینت,در ابعاد 50*70 عرضه میگردد ور در صورت تمایل اندازه و جنس چاپ به صورت سفارشی خواهد بود.

  در تمام پوستر ها نام کانون فرهنگی صبح آدینه قید شده است که با قیمتی متفاوت (بصورت سفارشی) برای اداره ها,مدارس و … با نام اختصاری از طرف خود مشتری چاپ خواهد شد.

  324,000 ریال
 • 0 out of 5

  امام حسن مجتبی (ع)

  قیمت چاپ نمایشگاه بر روی تخته شاسی : 700000 تومان

  پوستر ها به صورت چاپ شده لمینت,در ابعاد 50*70 عرضه میگردد ور در صورت تمایل اندازه و جنس چاپ به صورت سفارشی خواهد بود.

  در تمام پوستر ها نام کانون فرهنگی صبح آدینه قید شده است که با قیمتی متفاوت (بصورت سفارشی) برای اداره ها,مدارس و … با نام اختصاری از طرف خود مشتری چاپ خواهد شد.

  تعداد 20 عدد

  250,000 ریال
 • 0 out of 5

  حجاب طهورا

  قیمت چاپ نمایشگاه بر روی تخته شاسی : 700000 تومان

  دل نوشته های حجاب

  پوستر ها به صورت چاپ شده لمینت,در ابعاد 50*70 عرضه میگردد ور در صورت تمایل اندازه و جنس چاپ به صورت سفارشی خواهد بود.

  در تمام پوستر ها نام کانون فرهنگی صبح آدینه قید شده است که با قیمتی متفاوت (بصورت سفارشی) برای اداره ها,مدارس و … با نام اختصاری از طرف خود مشتری چاپ خواهد شد.

  تعداد 20 عدد

  250,000 ریال
 • 0 out of 5

  خلقت گنهکار ۱

  پوستر ها به صورت چاپ شده لمینت,در ابعاد 70*100 عرضه میگردد ور در صورت تمایل اندازه و جنس چاپ به صورت سفارشی خواهد بود.

  در تمام پوستر ها نام کانون فرهنگی صبح آدینه قید شده است که با قیمتی متفاوت (بصورت سفارشی) برای اداره ها,مدارس و … با نام اختصاری از طرف خود مشتری چاپ خواهد شد.

  تعداد 28 عدد

   

  700,000 ریال
 • 0 out of 5

  خلقت گنهکار ۲

  قیمت چاپ نمایشگاه بر روی تخته شاسی : 980000 تومان

  پوستر ها به صورت چاپ شده لمینت,در ابعاد 50*70 عرضه میگردد ور در صورت تمایل اندازه و جنس چاپ به صورت سفارشی خواهد بود.

  در تمام پوستر ها نام کانون فرهنگی صبح آدینه قید شده است که با قیمتی متفاوت (بصورت سفارشی) برای اداره ها,مدارس و … با نام اختصاری از طرف خود مشتری چاپ خواهد شد.

  تعداد 28 عدد

   

  350,000 ریال